25 Σεπ 2009

ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ... ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ κ ΧΕΙΜΑΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΌΛΠΟ
ΣΤΙΣ 27/4/2009 ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Αποδοχή όλων των προτάσεων που έχουν κατατεθεί στον Νομάρχη ή στις Υπηρεσίες του από πολίτες ή φορείς και μπορούν να εφαρμοστούν

Χρηματοδότηση από την ελληνική πολιτεία για την παρακολούθηση του φυτοπλακτού με εξειδικευμένους επιστήμονες και μέσα

Χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης 70.0000,00 ευρώ σε 120 οικογένειες αλιέων από το Υπουργείο Πρόνοιας

Αποζημίωση των αλιέων βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος 1 και 2

Πρόσληψη ενός βιολόγου σε αντίστοιχη υπηρεσία της Νομαρχίας

Αγορά αυτόματου συστήματος παρακολούθησης νερού με δειγματοληψίες

Άμεση θεσμοθέτηση των αποφάσεων που έχουν παρθεί στο παρελθόν για την προστασία του Μαλιακού Κόλπου

Ποινικοποίηση της παράνομης αλιείας μέσα στο «Λιβάρι», δηλαδή γύρω από την περιοχή του Δέλτα του Σπερχειού

Απαγόρευση της αλιείας με γρι-γρι μέσα στον Μαλιακό Κόλπο

Άμεση πρόσληψη αλειοφυλάκων

Χρηματοδότηση μελέτης ύψους 100.000 ευρώ μέσα από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο για τις περιοχές του Σπερχειού Ποταμού που ανήκουν στο πρόγραμμα NATURA

Αναβάθμιση του τμήματος περιβάλλοντος της Νομαρχίας σε Διεύθυνση

Βιοπαρακολούθηση ολόκληρου του Μαλιακού Κόλπου μέσω του προγράμματος ΕΠΑΛ

Άμεση προμήθεια ενός εξειδικευμένου μηχανήματος παρακολούθησης του φυτοπλακτού

Ίδρυση Διαχειριστικού Φορέα ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ "ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS"


- Να μας δοθούν τα συνολικά αποτελέσματα των δειγματοληψιών στο υδάτινο
οικοσύστημα της θαλάσσιας περιοχής του Μαλιακού.

- την πλήρη διαφάνεια και ενημέρωση και τη συμμετοχή μας σε όλες τις διαδικασίες που
αφορούν την τύχη του Μαλιακού

- την μόνιμη εγκατάσταση δικτύου σταθμών παρακολούθησης των υδάτων του κόλπου

- την καταγραφή και τον αυστηρό ΕΛΕΓΧΟ όλων των εστιών ρύπανσης του Μαλιακού

- την αναβάθμιση του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της ΔΙΧΩΠΕ σε Διεύθυνση
Περιβάλλοντος με την αντίστοιχη στελέχωση

- την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»

- την πρόσληψη αλιειοφυλάκων στην προστατευόμενη περιοχή του Κόλπου

- την άμεση αποζημίωση των επαγγελματιών αλιέων και το πάγωμα των χρεών τους

- την ένταξη σε πρόγραμμα απονιτροποίησης της Κοιλάδας του Σπερχειού

- την εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000 ΕΕ για τα νερά

- την ανάδειξη του ρόλου της Αγροφυλακής για τον έλεγχο των ρυπαντών περισσότερα...

5 Σεπ 2009

Αρκούν τα έγγραφα προς το Υπουργείο κ νομάρχη;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας
35100 ΛΑΜΙΑ

Τηλ: 22310-57113 22310-57114
Fax: 22310-57144
e-mail: grtipou@nafthiotidas.gr

Προς
τα Μ.Μ.Ε. του Νομού
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Ο Νομάρχης Φθιώτιδας κ. Αθανάσιος Χειμάρας απέστειλε
έγγραφο προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Χατζηγάκη, με το οποίο ζητά τη λήψη πρόσθετων μέτρων
αλιείας στο Βόρειο Ευβοϊκό και Μαλιακό κόλπους.

Με το ανωτέρω έγγραφο ο κ. Νομάρχης επισημaίνει το
καθολικό αίτημα όλων των αλιευτικών συλλόγων και παράκτιων
δήμων του νομού για την απαγόρευση της αλιείας με Γρι-Γρι στον
έξω Μαλιακό κόλπο.

Σε ότι, αφορά την προστασία του ενάλιου πλούτου του
Μαλιακού κόλπου και την ορθολογική διαχείρισή του,
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της πρόσληψης αλειοφυλάκων,
που πρώτη η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας έχει από
καιρού προτείνει.

Τέλος ο κ. Χειμάρας ζητά την ποινικοποίηση της παράνομης
αλιείας στο «Λιβάρι» του Μαλιακού κόλπου, πέρα από την
επιβολή των διοικητικών προστίμων, αφού η εν λόγω περιοχή
είναι σπουδαίο θαλάσσιο οικοσύστημα που αποτελεί χώρο
συγκέντρωσης γόνου ψαριών και ιχθυδίων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ περισσότερα...