11 Φεβ 2016

ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΟΥΜΕ ΤΟ 96% ΤΩΝ ΙΧΘΥΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΟΥΜΕ ΤΟ 96% ΤΩΝ ΙΧΘΥΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:

ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
==========
96% των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου στα ευρωπαϊκά νερά υφίστανται υπερεκμετάλλευση και οι Μεσογειακές περιβαλλοντικές οργανώσεις, με μια κοινή δήλωση, καλούν τον Επίτροπο Vella και τους εκπροσώπους των μεσογειακών χωρών της ΕΕ, στο πλαίσιο της συνάντησης στην Κατάνια, να λάβουν έκτακτα μέτρα για να αναστραφεί η τρέχουσα ανησυχητική κατάσταση.
”Η χρόνια πολιτική αδράνεια και
περισσότερα...