6 Απρ 2011

Υπόμνημα κατέθεσαν στον αντιπεριφερειάρχη κ Μπέτσιο τα μέλης της ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS

“ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
http://maliakos-sos.blogspot.com
maliakos-sos@gmail.com

Υπόμνημα με τα αιτήματα για τον Μαλιακό
κατατέθηκε στη συνάντηση με τον Αντιπερειάρχη κ Μπέτσιο

Μέλη της Γραμματείας της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS επισκέφθηκαν τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, κ Μπέτσιο.
Τα μέλη της Κίνησης ανέλυσαν στον Αντιπεριφερειάρχη τα αιτήματα για την προστασία του Μαλιακού, όπως διαμορφώθηκαν και από τις συζητήσεις με τους δημάρχους, καταθέτοντας τα και γραπτά με το συνημμένο υπόμνημα(Βιολογικοί - ΧΥΤΑ - Ελαιοτριβεία κλπ)
Ο κ Μπέτσιος εξέφρασε την άποψη ότι [...]η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας συγκροτήθηκε γιατί αναγνωρίζουν τα προβλήματα και δίνουν βαρύτητα στην δρομολόγηση λύσεων. Δεσμεύτηκε δε για την καλύτερη στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών προληπτικού ελέγχου, την άμεση ενεργοποίηση του ΚΕΠΠΕ και την πρόσβαση κάθε πολίτη σε περιβαλλοντικές πληροφορίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Δείτε συνημμένα το υπόμνημα

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς
1) το Γενικό Γραμματέα
της Περιφ. Στερ. Ελλάδας
2) τον Αντιπεριφερειάρχη
κ Μπέτσιο

Υπόμνημα

κύριε Γενικέ,
Λαμία, 4.4.2011
Ως Κίνηση Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS θεωρούμε ότι η κατάσταση του Μαλιακού κόλπου χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο. Βρισκόμαστε δύο ακριβώς χρόνια μετά την κρίση του κόλπου και τον θάνατο των ψαριών. Τότε λέγαμε ότι ο “Μαλιακός αργοπεθαίνει”, κάτι που δυστυχώς συνεχίζουμε να λέμε ακόμη και σήμερα. Δεν έχει γίνει τίποτα για να πούμε ότι κάτι άλλαξε

Για τη σωτηρία λοιπόν του κόλπου θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:
Άμεσα
- Αποκατάσταση όλων των πρώην ΧΑΔΑ κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού
- Ολοκλήρωση της επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας
- Σωστή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καμένων Βούρλων (άδεια λειτουργίας κλπ), κατασκευή νέου ΒΙΟΚΑ στο Μώλο, μεταφορά των λυμάτων του Αγίου Κωνσταντίνου στον ΒΙΟΚΑ Καμένων Βούρλων
- Λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Σπερχειάδας - Μακρακώμης με την αποπεράτωση των έργων αποχέτευσης των δύο κωμοπόλεων και κατασκευή ΒΙΟΚΑ τύπου COMPACT στον Άγιο Γεώργιο Τυμφρηστού
- Μεταφορά των λυμάτων της Στυλίδας και των παραποτάμιων οικισμών του Σπερχειού (Υπάτης, Λ Υπάτης, Μοσχοχωρίου, Γοργοποτάμου κλπ) στον ΒΙΟΚΑ Λαμίας.
- Κατασκευή ΒΙΟΚΑ στο υπόλοιπο τμήμα της Ανατολικής Φθιώτιδας για τους οικισμούς των Ραχών, Πελασγίας κλπ
- Αναθεώρηση και αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού σε ό,τι αφορά στους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ με αναβάθμιση και αξιοποίηση των υπαρχόντων ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια, δημιουργώντας παράλληλα σταθμούς μεταφόρτωσης των απορριμμάτων σε κάθε επαρχία, έτσι ώστε να επιτευχθεί οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα, αλλά και να ξεπεραστεί το πρόβλημα της χωροθέτησης των δύο προβλεπόμενων ΧΥΤΑ.
- Αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των λυμάτων των ελαιοτριβείων σε περιφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με συντονισμό των ελαιοτριβέων και των υπηρεσιών
- Μόνιμη εγκατάσταση αξιόπιστου δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των νερών του κόλπου και των νερών του Σπερχειού.
- Βελτίωση της λειτουργίας των αρμοδίων Υπηρεσιών προληπτικού ελέγχου της Περιφέρειας και στελέχωσή τους με ανάλογο επιστημονικό προσωπικό.
- Καταγραφή και ανάλογη παρακολούθηση όλων των “εν δυνάμει” εστιών ρύπανσης, ιδιαίτερα των βιομηχανικών μονάδων και των ελαιοτριβείων, αυστηρός έλεγχος και εφαρμογή της νομοθεσίας στη λειτουργία τους.
- Αυστηρός έλεγχος στην εφαρμογή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε όλες τις παλιές και νέες επιχειρήσεις και στα μεγάλα οδικά έργα της περιοχής.


Επίσης ζητούμε:
- Πλήρη εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 60/2000 για τα νερά.
- Ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού των όρων και των ορίων λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000
- Σύσταση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης και της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 Σπερχειού - Μαλιακού.
- Χαρακτηρισμός του Σπερχειού και των παραποτάμων του ως “ευαίσθητου αποδέκτη”
- Μελέτη εφαρμογής προγράμματος απονιτροποίησης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην κοιλάδα του Σπερχειού και ενίσχυση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας με στόχο την ανάδειξη της κοιλάδας σε “Ζώνη Βιολογικής Γεωργίας”.
- Προστασία της ιχθυοπανίδας με την καθιέρωση ζωνών απαγόρευσης, την ενίσχυση, για την καλύτερη λειτουργία, της Λιμενικής Αρχής Στυλίδας και Αγίου Κωνσταντίνου, τη λειτουργία της αλιειοφυλακής και την απαγόρευση των μεγάλων αλιευτικών σκαφών.
- Επανεξέταση της λειτουργίας της Νέας Κοίτης του Σπερχειού, στην οποία έχει γίνει παράνομη εκτροπή, χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του συνόλου σχεδόν των νερών του ποταμού, και αναφερόμαστε στην ευθυγραμμισμένη κοίτη του Υπερχειλιστή ή Μεσαία Ανακουφιστική Τάφρο, όπως λέγεται
- Χωροθέτηση των ιχθυοτροφικών μονάδων εκτός των ορίων του εσωτερικού Μαλιακού κόλπου.

Κύριε Γενικέ
Για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Μαλιακού απαιτείται Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Κόλπου, που να περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι συμβατές με την προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος, όπως: ο οικοτουρισμός, η βιώσιμη αλιεία, η βιολογική γεωργία -με κύριο άξονα την ελιά- και η ενίσχυση των τοπικών ποικιλιών και των τοπικών προϊόντων. Ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα σέβεται τους φυσικούς πόρους, με βάση την αρχή της βιωσιμότητας.

Αυτά μπορούν να γίνουν πράξη μέσα από έναν ειλικρινή συνεχή διάλογο και με την συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων της περιοχής. Οι πολίτες που συγκροτήσαμε την κίνηση ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS θα είμαστε παρόντες σ’ αυτή την προσπάθεια, όπως ήμασταν παρόντες όλο αυτό το διάστημα με τις επισημάνσεις και τις προτάσεις μας.

Τονίζουμε επίσης πως η εμπειρία δυστυχώς απέδειξε και αποδεικνύει καθημερινά ότι οι ιδιώτες επιχειρηματίες δεν πρόκειται να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους για την προστασία της θάλασσας. Αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες σήμερα δείχνουν ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν αξιόπιστους προληπτικούς μηχανισμούς ελέγχου. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Οι δύο αυτοί παράγοντες μαζί οδήγησαν τον Μαλιακό στη σημερινή του κατάσταση. Οδήγησαν σ’ αυτό που όλοι λέμε: “ο Μαλιακός αργοπεθαίνει”!

Είναι καιρός να αλλάξουν οι πολιτικές, να σταματήσουν οι υποχωρήσεις απέναντι στα συμφέροντα και τις πρόχειρες αναπτυξιακές λογικές. Λέξεις όπως αειφορία, βιωσιμότητα, χωροταξία, νομιμότητα, σεβασμός στο περιβάλλον πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται για να αποκτήσουν την πραγματική τους έννοια. Εμείς, ως Κίνηση Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS είμαστε εδώ κυρίως για τον σκοπό αυτό.

περισσότερα...