13 Ιουν 2011

Ο Μαλιακός κάτω από το άγρυπνο βλέμμα
του βοσκού του Καλλιδρόμουπερισσότερα...