8 Ιουν 2015

Μια πρώτη απάντηση για την παράνομη χωματερή στις εκβολές του ρέματος της Μενδενίτσας


    
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                Λαμία  2 / 4 / 2015 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                    Αριθμ. Πρωτ.: 1030
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση      : Πατρόκλου 25
Ταχ. Κώδικας : 35100 ΛΑΜΙΑ                      ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
Πληροφορίες   : Α. Τερζής – Γ Κουμπάρου                ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 8
Τηλέφωνο       :22313-52437-52434                           35008 ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
Fax                  :22313-52422                                  (ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)
                                                               ΚΟΙΝ.: 1. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
                                                                           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
                                                                           ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ν ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                                           Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3
                                                                           11523 ΑΘΗΝΑ
                                                                         2.  κ. Στέφανο Σταμέλλο
                                                                              ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1
                                                                              35100 ΛΑΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Παράνομες αποθέσεις απορριμμάτων στις εκβολές του ρέματος της Μενδενίτσας στις ακτές του Μαλιακού κόλπου.

ΣΧΕΤ.:  α) Το με αρ. πρωτ. 2226/19-3-2015 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
               β) Η με αρ. πρωτ. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 2226/9-9-2014 καταγγελία του κ. Σταμέλλου.

      Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω (α) σχετικό έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. με τη συνημμένη καταγγελία του κ. Σταμέλλου για παράνομες αποθέσεις σκουπιδιών (οικοδομικά υλικά, οικιακές συσκευές, έπιπλα, διάφορα πλαστικά, κλπ) στην παράκτια ζώνη της περιοχής εκβολής του ρέματος Μενδενίτσας στον Μαλιακό κόλπο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη δημιουργία εστιών μόλυνσης και την επικινδυνότητα για τους ζωντανούς οργανισμούς.
      Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες για τον καθαρισμό του χώρου, την ενημέρωση των πολιτών και την αστυνόμευση της περιοχής ώστε να αποφευχθεί παρόμοιο φαινόμενο μελλοντικά. Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για  ενέργειες του Δήμου σας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του παρόντος εγγράφου, σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε σύγκλιση του Κ.Ε.Π.ΠΕ. για τη διενέργεια περιβαλλοντικού ελέγχου και περαιτέρω ενέργειες.ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                                     Μ.Ε.Π.
-Φ5-50 Φθιώτιδας                                                       Ο Προιστάμενος της Διεύθυνσης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
-Έγγραφο ΕΥΕΠ
-καταγγελία Σταμέλλου                                                           Αντώνιος Τερζής
                                                                                           Χημικός μηχ/κός με Β’

Δεν υπάρχουν σχόλια: