27 Οκτ 2017

Σχετικά με το PROTOMEDEA

Σχετικά με το PROTOMEDEA

PROTOMEDEA σημαίνει «Εγκαθίδρυση Δικτύων Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών στην Ανατολική Μεσόγειο» και είναι ένα έργο, σε απάντηση της προκήρυξης “Θαλάσσιες  Προστατευόμενες Περιοχές: Δίκτυο (α) για την ενίσχυση της βιώσιμης αλιείας στη Μεσόγειο (Ref MARE / 2014/41). Το έργο, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα από τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE), κατά το 90% του συνολικού προϋπολογισμού. Ο χρονικός του ορίζοντας είναι 36 μήνες από το Δεκέμβριο του 2015 έως και το Νοέμβριο του 2018, ενώ το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε
600.000 ευρώ.

Το ακρωνύμιο PROTOMEDEA

Η Πρωτομήδεια (Protomedea) ήταν μια αρχαία ελληνική θεότητα της θάλασσας και επιπλέον μία από τις πενήντα κόρες του Νηρέα και της Δωρίδας (γνωστές ως Νηρηίδες). Το όνομά της σημαίνει προστάτιδα και ήταν αυτή που προστάτευε και θεράπευε όσους είχαν ανάγκη για βοήθεια. Στην εποχή μας, το ίδιο το θαλάσσιο περιβάλλον είναι αυτό που χρήζει βοηθείας, για το λόγο αυτό και επιλέχθηκε το όνομα της για ακρωνύμιο του έργου ως το πλέον κατάλληλο και σχετικό με τους στόχους του.

Ο κύριος στόχος του PROTOMEDEA

Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός ενός δικτύου ΘΠΠ στο Αιγαίο Πέλαγος και την Κύπρο, που θα προβλέπει την προστασία και διαχείριση των οικολογικών χαρακτηριστικών των περιοχών αυτών καθώς και των βασικών τους ιχθυο-ενδιαιτημάτων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις κύριες αλιευτικές περιοχές, καθώς τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των ισχυόντων αλιευτικών περιορισμών, μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία με ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders), προκειμένου να υποστηριχθεί η βελτιστοποίηση της διαχείρισης της αλιείας. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα χαρτογραφηθούν οι υφιστάμενες ΘΠΠ με τα βασικά ιχθυο-ενδιαιτήματα τους, θα αναπτυχθούν οικολογικά/οικοσυστημικά μοντέλα σε επιλεγμένες ΘΠΠ χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχοντα αλλά και νέα δεδομένα, θα αξιολογηθούν σενάρια επιπτώσεων και θα εξεταστούν διάφορα συστήματα διαχείρισης, εστιάζοντας στην επίτευξη των στόχων της Μέγιστης Αειφορικής Απόδοσης (ΜΑΑ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

Περιοχές Μελέτης του PROTOMEDEA

Οι περιοχές μελέτης του προγράμματος αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος και τα αντίστοιχα χωρικά ύδατα της Κύπρου (έως 12 ν.μ. από την ακτή).

Επιστημονικοί Εταίροι του PROTOMEDEA

Στο έργο συμμετέχουν 7 επιστημονικοί εταίροι (ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΑΠΘ, ΕΘΠΑΒΣ, CNR, Enalia, Πανεπιστήμιο Κύπρου), από 3 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος και Ιταλία). Συντονιστής του έργου είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με έδρα την Αθήνα, και επικεφαλής του έργου είναι η Δρ Παρασκευή Καραχλέ.

Επικοινωνία

Δρ. Παρασκευή Καραχλέ

Συντονίστρια του έργου PROTOMEDEA, Ερευνήτρια Γ’
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
47ο χιλιόμετρο Αθηνών - Σουνίου
ΤΚ 19013 Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάδα
Τ: 2109856701
Φ: 2109811713
Ε: pkarachle@hcmr.gr
W: www.protomedea.eu 

Δεν υπάρχουν σχόλια: