23 Μαΐ 2019

Ο Μαλιακός για τους υποψηφίους των εκλογών εξακολουθεί να είναι στα αζήτητα


Ο Μαλιακός για τους υποψηφίους των εκλογών εξακολουθεί να είναι στα αζήτητα

Δέκα χρόνια ακριβώς μετά την κρίση του 2009 του Μαλιακού και τον θάνατο των ψαριών, η εκτίμηση είναι πως ουσιαστικά πολλά πράγματα ακόμα δεν έχουν αλλάξει για τον κόλπο∙ τίποτα που να αναστρέφει την κατάσταση και να μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε.

Οι ρυπαντές του κόλπου παραμένουν, ως μόνιμες απειλές. Τα βιομηχανικά απόβλητα, τα ελαιοτριβεία, τα σκουπίδια, τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, οι στάβλοι και οι κτηνοτροφικές μονάδες, η ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση της νέας Τεχνητής κοίτης και η εκτροπή σ’ αυτή του μεγαλύτερου όγκου των νερών του Σπερχειού, τα μεγάλα οδικά έργα και τα ιχθυοτροφεία είναι εδώ.

Η ελπίδα μας είναι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού ΟίτηςΚοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, που εποπτεύει πια όλες τις Προστατευόμενες Περιοχές NATURA της περιοχής, και η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη των περιοχών NATURA, η οποία αναμένεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: