21 Νοε 2009

Είναι απορίας άξιο γιατί η έκθεση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος δεν περιλαμβάνει τον Μαλιακό

Εννέα παράκτιες περιοχές εκπέμπουν SOS
Κινδυνεύουν κόλποι και προστατευόμενα είδη, αναφέρει έκθεση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Εφημ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21.11.2009
Του Θαναση Tσιγγανα

Ιδιαίτερα ευαίσθητες στον ευτροφισμό που δημιουργείται εξαιτίας της ρύπανσης είναι εννέα παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση για το περιβάλλον που εκπόνησε μέσα στο 2009 το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Ο Κόλπος της Ελευσίνας, ο Εσω Σαρωνικός Κόλπος, ο Κόλπος της Θεσσαλονίκης, ο Αμβρακικός και η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου κινδυνεύουν από το φαινόμενο του ευτροφισμού (η υπερσυγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων αυξάνει άλγες και βακτήρια που «κλέβουν» το οξυγόνο από τα ψάρια), ενώ ο Παγασητικός Κόλπος, ο Αργολικός, ο Πατραϊκός και ο Κόλπος του Ηρακλείου επηρεάζονται σημαντικά από το ίδιο φαινόμενο, αλλά και επίγειες δραστηριότητες. Η ευφορία που προκαλεί κάθε χρόνο η αναγγελία των Γαλάζιων Σημαιών για τις ελληνικές τουριστικές ακτές (φέτος 430) θέτει συχνά στο περιθώριο την κατάσταση που αποκαλύπτει το Εθνικό Πρόγραμμα Συστηματικής Παρακολούθησης Θαλάσσιας Ρύπανσης με μετρήσεις σε 139 σημεία των ελληνικών θαλασσών, στο πλαίσιο του Μεσογειακού προγράμματος MEDPOL.

Τα τελευταία αποτελέσματα του προγράμματος -συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του ΕΚΠΑΑ- δείχνουν ότι «τα εντοπισμένα περιβαλλοντικά προβλήματα στα παράκτια οικοσυστήματα οφείλονται κυρίως στο ότι δέχονται ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά υγρά απόβλητα και απορροές από γεωργικές περιοχές. Κύρια πηγή αζώτου στα παράκτια οικοσυστήματα είναι οι γεωργικές απορροές που συνεισφέρουν από το 45% (στα νησιά του Αιγαίου) μέχρι 70% (στην ανατολική Πελοπόννησο) του συνολικού φορτίου.

Ο Κόλπος της Ελευσίνας θεωρείται σήμερα η πιο ρυπασμένη ελληνική θάλασσα αφού δέχεται ανεπεξέργαστα βιομηχανικά υγρά απόβλητα από ναυπηγεία, διυλιστήρια πετρελαίου, βιομηχανία τσιμέντου, χαρτιού, απορρυπαντικών και τροφίμων. (Υπάρχουν περί τις 1.000 βιομηχανικές μονάδες κοντά στην ακτογραμμή Ελευσίνας, Μάνδρας και Ασπροπύργου.) Παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου και χλωροφύλλης και συχνά χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων εντοπίζονται στα παράκτια νερά, τα ιζήματα και ορισμένους οργανισμούς (π.χ. μύδια).

Στον Εσω Σαρωνικό Κόλπο, που δέχεται τα επεξεργασμένα αστικά υγρά απόβλητα της πρωτεύουσας και επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα, παρατηρούνται, περιστασιακά, φαινόμενα ευτροφισμού και υψηλότερες συγκεντρώσεις οργανοκασσιτερούχων ενώσεων.

Ο Κόλπος της Θεσσαλονίκης δέχεται επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα της πόλης και της Βιομηχανικής Περιοχής Καλοχωρίου, ενώ ο Αμβρακικός «υποφέρει» από τα λύματα της Αρτας, αλλά και γεωργικές απορροές.

Η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου δέχεται τα μερικώς επεξεργασμένα λύματα της πόλης και γεωργικές απορροές που σε συνδυασμό με τα αβαθή νερά την καθιστούν επιρρεπή στον ευτροφισμό.

Από τους άλλους τέσσερις κόλπους, ο Παγασητικός εμφανίζει σποραδικά υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών και οργανικού φορτίου που συνδέονται με περιστατικά ευτροφισμού και υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων.

Μελέτες των τελευταίων χρόνων συγκλίνουν ότι ο ευτροφισμός, τα βαρέα μέταλλα και η τουριστική ανάπτυξη είναι οι κυριότερες απειλές και για λιβάδια Ποσειδωνίας (υποθαλάσσια φυτά). Στην Ελλάδα από τους συνολικά 239 Τόπους Κοινοτικής Προστασίας, 70 έχουν χαρτογραφηθεί με λιβάδια Ποσειδωνίας, αλλά μόνο το 10% - 20% τους βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: