14 Απρ 2010

Η θέση - απάντηση του ΠΑΚΟΕ για την μελέτη βαρέων μετάλλων στον Μαλιακό από τη ΝΑΦ

Αθήνα 14/04/2010
Αρ. πρωτ : 6588


(Σχετικά με τις μετρήσεις για την παρουσία βαρέων μετάλλων στον Μαλιακό κόλπο...)σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Οι αναλύσεις που έγιναν από το Πολυτεχνείο της Κρήτης , αναφέρονται στο χρονικό διάστημα 9/2/2010 και 26/2/2010. Σε αυτό το χρονικό διάστημα όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι συνθήκες στην θάλασσα είναι ευνοϊκές για την διασπορά της υφιστάμενης ρύπανσης ( έντονος κυματισμός, δυνατά υπόγεια ρεύματα , έντονες βροχοπτώσεις).
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ιδιαίτερα για βαρέα μέταλλα όπως διαπιστώνετε, παρουσιάζουν σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις σεληνίου, βαρίου, μολύβδου και ουρανίου.
3. Η παρουσία μολύβδου δε στα εν λόγω δείγματα υποδηλώνει – παρά την έντονη δραστηριότητα των μετεωρολογικών στοιχείων – την παρουσία αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων
4. Επειδή οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ έγιναν σε άσχετο χρονικό διάστημα( Καλοκαίρι) με τις μετρήσεις του Πολυτεχνείου της Κρήτης, δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης αυτών.

Τέλος επειδή έχει διαπιστωθεί στον Μαλλιακό κόλπο αφ` ενός η ανεξέλεγκτη διάχυση βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων και αφ` ετέρου η παρουσία δραστηριοτήτων ιχθυοκαλλιέργειας , επιμένουμε ότι ο Μαλλιακός αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα υποβάθμισης του Οικοσυστήματος του.

Γι` οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία είμαστε στην διάθεση σας.

Δια το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: