27 Ιαν 2011

Ο φίλος της «ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS» Χρήστος Αναγνώστου για τον ΜΑΛΙΑΚΟ


Ανάβυσσος 26 Ιανουαρίου 2011

Ως φίλος της κίνησης «ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS» θα ήθελα να ήμουνα στη σημερινή σας Συνέλευση. Επειδή αυτό δεν το κατάφερα θέλω να καταθέσω την άποψή μου πολύ σύντομα.

• Στο σύστημα του Μαλιακού ενσωματώνεται και ο Σπερχειός ποταμός (η συνέχεια του νερού).
• Το ενιαίο σύστημα Σπερχειός – Εσωτερικός Μαλιακός – Εξωτερικός Μαλιακός πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία.
• Η «Οδηγία για την Διαχείριση των Υδάτων» επιβάλλει παρακολούθηση των υδάτινων σωμάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

-Ο ρόλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
Η αυτοδιοικούμενη Περιφέρεια να οργανώσει τις υποδομές παρακολούθησης του ενιαίου υδάτινου συστήματος που προαναφέραμε (εργαστήρια, επιστήμονες, κλπ)
-Ο ρόλος των δημόσιων ερευνητικών φορέων
Ο ρόλος των δημόσιων ερευνητικών φορέων (π.χ. του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, όπου εργάζομαι) είναι να συνεργαστούν με την Περιφέρεια στην οργάνωση των υπόδομών επιστημονικής παρακολούθησης του ενιαίου συστήματος Σπερχειού - Μαλιακού, (υποστήριξη στις εργασίες πεδίου, στις εργαστηριακές αναλύσεις και στην αξιοποίηση της επιστημονικής πληροφορίας)
-Ο ρόλος των ΜΚΟ
Διαρκής επαγρύπνηση για να υλοποιηθούν τα αυτονόητα
-Ο ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Διαρκής ευαισθητοποίηση για το τοπικό
-Ο ρόλος των Πολιτών
Συμμετοχή: Ένταξη στην καθημερινότητά μας της διαρκούς φροντίδας για αυτό που μας περιβάλλει για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι Πολίτες μπορούν να γίνουν «Πολίτες Ερευνητές» με την παρατήρηση και την διάχυση των αποτελεσμάτων της παρατήρησης (κείμενα γραπτά, σκίτσα, φωτογραφίες, βιντεο κλπ.)

Η Κίνηση «ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS» να ανοίξει και να διατηρήσει ηλεκτρονικό «καταθετήριο» επιστημονικής πληροφορίας, απόψεων, παρεμβάσεων, συμβάντων κλπ για το ενιαίο σύστημα Σπερχειός – Μαλιακός.

Φίλος της «ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS»

Χρήστος Αναγνώστου
Γεωλόγος – Ιζηματολόγος, Δ/ντής Ερευνών
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: