31 Μαΐ 2009

Ο Μαλιακός χρειάζεται μέτρα σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ...

Η επίσκεψη του κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ στην περιοχή μας είναι μια καλή ευκαιρία για ενημέρωση του από τους τοπικούς φορείς και την ανάδειξη των περιβαλλοντικών προβλημάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση της κυβέρνησης καθώς την ανάληψη μιας σειράς πρωτοβουλιών από τα συναρμόδια υπουργεία την Περιφέρεια, την Νομαρχία και τους ΟΤΑ για υλοποίηση των προγραμμάτων παρακολούθησης και σταδιακής απορρύπανσης της περιοχής Μαλιακου όσο και του Σπερχειού.

Πρέπει να δοθεί μήνυμα στους ρυπαντές ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή, θα στελεχωθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και θα αναθεωρηθεί προς το αυστηρότερο η περιβαλλοντική νομοθεσία

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ πρέπει να γνωρίσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις, να Τολμήσει.

Για να έχει μέλλον ο ΜΑΛΙΑΚΟΣ χρειάζονται μέτρα σήμερα

Δεν υπάρχουν σχόλια: