24 Ιουν 2010

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έστειλαν για «έλεγχο»
τον Νομάρχη Φθιώτιδας στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Λαμία, 24.6.2010


Σας στέλνουμε παρακάτω το έγγραφο, που εστάλη από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ελεγχθεί η ακύρωση και η μείωση των προστίμων από τον Νομάρχη Φθιώτιδας, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που βεβαιώθηκαν από την ΕΥΕΠ και αφορούσαν δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Μαλιακού κόλπου.

ΑΠΟ: ΕΥΕΠ 17-05-2010
Α.Π.: οικ. 1695

ΠΡΟΣ: Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001, διενήργησε ελέγχους σε δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Μαλιακού κόλπου κατόπιν της εμφάνισης του φαινομένου μαζικού θανάτου ψαριών στην εν λόγω περιοχή. Συνολικά ελέγχθηκαν 12 δραστηριότητες, η επιλογή των οποίων έγινε βάσει μιας σειράς κριτηρίων όπως, του όγκου και της σύστασης των υγρών τους αποβλήτων, της θέσης τους, της επιρροής τους ως προς τη φόρτιση του Μαλιακού κόλπου κλπ.

Στις περιπτώσεις που κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας οι σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου, Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης και Εισηγήσεις Επιβολής Προστίμου...
.......................................................................

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, υπάρχει σημαντική μείωση των εισηγηθέντων από την ΕΥΕΠ προστίμων στις 4 από τις 7 περιπτώσεις για τις οποίες έγινε εισήγηση επιβολής προστίμου προς τον Νομάρχη Φθιώτιδας χωρίς να υπάρξει σχετική αιτιολόγηση, ενώ δεν έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για το πρόστιμο που επιβλήθηκε τελικά στην περίπτωση της βιομηχανίας FORBO ΑΒΕΕ και εκκρεμεί η επιβολή του εισηγηθέντος προστίμου για την επιχείρηση MACOLIVE A.E.

Με δεδομένο ότι η χωρίς αιτιολόγηση μείωση των εισηγηθέντων από την Υπηρεσία μας προστίμων συνιστά αυθαίρετη εκτίμηση του επιβαλλομένου προστίμου για παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από την ΕΥΕΠ και οδηγεί σε άνιση μεταχείριση των ελεγχομένων από αυτή, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Εισηγητής Ο Προϊστάμενος Τμήματος Β Η Τομεάρχης Ο Γενικός Επιθεωρητής

Ε. Ζαγγογιάννη Γ. Χρονόπουλος Γ. Κοτίνη Π. Μέρκος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Συμπεράσματα της ενημερωτικής ημερίδας, που διοργάνωσε η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ, για το Πλατυγιάλι.

1. Έγινε απολύτως σαφές ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές αναφορές των υποστηρικτών της περί πράσινης ανάπτυξης και οικονομικής ανάκαμψης του τόπου μας.
α. Η χρήση του LPG καθώς και το μέγεθος της Ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας – μοναδική στον κόσμο – θα δημιουργήσουν ένα ασφυκτικό περιβάλλον αλλοιώνοντας την φυσιογνωμία της περιοχής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την παρουσία υψηλών ρύπων, αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας, επικινδυνότητα κλπ.
β. Από τα στοιχεία που δίνουν οι επενδυτές και παραθέτονται στην μελέτη περιβαλλοντικών ορών, που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλ/νίας, είναι απολύτως σαφές ότι μιλάμε ουσιαστικά για 60 θέσεις εργασίας στην βασική ηλεκτροπαραγωγική μονάδα και όταν ολοκληρωθούν όλες οι δραστηριότητες για 140 θέσεις συνολικά.
Αν συνυπολογίσουμε τις απώλειες θέσεων εργασίας άλλων υφισταμένων δραστηριοτήτων της περιοχής όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες, η γεωργία, η κτηνοτροφία και ο Τουρισμός που θα υποστούν σοβαρή βλάβη από την πιθανή λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας προκύπτει ότι σίγουρα θα υπάρξει μείωση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.
γ. Ο όγκος των δραστηριοτήτων και η επικινδυνότητας μιας τέτοιας επένδυσης στο χώρο του πλατυγιαλιού θα καταργήσει και στην πράξη τον Εμπορικό και Βιομηχανικό χαρακτήρα του Λιμανιού και της ΒΙ.ΠΕ αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό θα αποθαρρύνει την είσοδο εμπορικών φορτίων πάσης φύσεως στο λιμάνι καθώς επίσης και άλλες βιομηχανικές επενδύσεις με περισσότερες θέσεις εργασίας.
Οι απόψεις που κατατέθηκαν από εκπροσώπους φορέων και πολίτες υπέρ της εγκατάστασης της εν λόγω επένδυσης ήταν ελάχιστες.
2. Επιβεβαιώθηκε με τον ποιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι η βούληση των
πολιτών της περιοχής μας με την κατασκευή του λιμανιού είναι μία και μοναδική :
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΟΥ ΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ-
Αυτός ήταν και ο σκοπός που χρηματοδοτήθηκε με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Επίσης έγινε σαφές ότι οι πολίτες θα αντισταθούν σε κάθε προσπάθεια αλλαγής της χρήσης του λιμανιού του Πλατυγιαλιού.
3. Όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την ανάγκη επαγρύπνησης ώστε να σταματήσει η παραπληροφόρηση για την εν λόγω επένδυση και να σπάσει η σιωπή σε ότι αφορά τα αρνητικά της.
4. Αξιολογώντας την συμμετοχή των συμπολιτών μας σε σχέση με την σοβαρότητα του θέματος εκτιμούμε ότι θα μπορούσε να είναι μαζικότερη. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την συγκυρία καθώς και την παραπληροφόρηση που υφίσταται ευελπιστούμε ότι ήταν μια καλή αρχή και έπεται συνέχεια . . . με πολύ πιο δυναμική συμμετοχή . . .
5. Η Κίνηση πολιτών του Δήμου Αστακού σταθερή στην μέχρι τώρα πορεία της στα σοβαρά θέματα του τόπου μας θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του θέματος ώστε να γίνει υπόθεση όλη της κοινωνίας των συλλόγων, των πολιτών, και των φορέων.