5 Ιουν 2009

Μαλιακός:"...ο κόσμος δεν είναι τόσο αδαής να μπει στην θάλασσα και να ξεχάσει τι είδε τον προηγούμενο μήνα"

από τον Κώστα Γορανίτη (MAΛΙΑΚΟΣ-SOS)

Μακάρι για όλους μας (κατοίκους - επαγγελματίες και παραθεριστές) τα πράγματα να είναι τουλάχιστον αυτήν τη φορά όπως τα παρουσιάζει ο κ. Νομάρχης και οι σύμβουλοι του.

Έτσι και αλλιώς γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι το συγκεκριμένο τοξικό μικροφύκος θα έκανε τον βιολογικό του κύκλο και μετά θα αποσυρθεί (φωλιάζοντας μέσα σε ιζήματα του βυθού) μέχρι να ξαναβρεί τις κατάλληλες συνθήκες για να ανθοφορήσει και να σκοτώσει ξανά.

Οι κατάλληλες αυτές συνθήκες κ. Νομάρχα δεν τυχαίνει να είναι (όπως χαρισματικά υπονοείς ότι σίγουρα θα ξανασυμβεί) μόνο στο Μαλιακό κόλπο αφού δεν είναι ένα κλειστό υδάτινο οικοσύστημα, ούτε το χαρακτηριστικότερο του Μεσογειακού τύπου, ούτε Μεσόγειος σημαίνει ενδιαίτημα chattonellas (ακριβώς το αντίθετο αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία). Ούτε φυσικά θέλει ξεμάτιασμα ή βουντού από κάποιους κακοπροαίρετους που το πολεμάνε με λάσπη και κινδυνολογίες.

Προστασία και ήπιες μορφές διαχείρισης χρειάζεται, όπως και συστηματική παρακολούθηση όλων των πιθανών ρυπαντών, ποινικοποίηση των αυθαιρεσιών (κάτι που κοστίζει πολιτικά γιατί οι περισσότεροι λίγο η πολύ είμαστε ύποπτοι).

Στην παρούσα φάση, υπάρχει ή δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την φυσικοχημική κατάσταση του κόλπου για το καλοκαίρι που έρχεται (γιατί με σκέτες διθυραμβικές δηλώσεις και τυμπανοκρουσίες ο κόσμος δεν είναι τόσο αδαής να μπει στην θάλασσα και να ξεχάσει τι είδε τον προηγούμενο μήνα),

πρέπει ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και αφού μας καλύπτει ο νόμος (1 και 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11764/653/16.3.2006 (ΦΕΚ Β' 327)], και στα διοικητικά έγγραφα [5§1 Ν. 2690/1999 (Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)(ΦΕΚ Α' 45)],

να πάρουμε:

- όλα τα έως τώρα αποτελέσματα πορίσματα της παρακολούθησης των υδάτων υποδοχής από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μεθόδους αναφοράς κατά την κείμενη νομοθεσία [9, 11§2, 11§3 και Παράρτημα Ι(Δ) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β’ 192)],

- τις πράξεις Καθορισμού του Μαλιακού κόλπου ως αποδέκτη λυμάτων/βιομηχανικών αποβλήτων κατά την κείμενη νομοθεσία [6§1 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε1β. 221/1965 (ΦΕΚ Β’ 138), 9(Α) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β’ 192)],

- τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών (από Μάρτιο έως σήμερα) του ΕΛΚΕΘΕ όπως και τα πορίσματα των πρόσφατων τοξικολογικών εξετάσεων των ψαριών,

και σε πρώτη φάση να τα αξιολογήσουμε, να τα συγκρίνουμε και να τα δημοσιοποιήσουμε (όχι μόνο να τα αρχειοθετήσουμε)

Και σε δεύτερη φάση,

Τις οριστικές άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων που έχετε χορηγήσει κατά την κείμενη νομοθεσία [14§1.1.2. ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε1β. 221/1965 (ΦΕΚ Β’ 138), 10§2 Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ Α’ 58)] όλων των βιομηχανιών που υποπτευόμαστε και δραστηριοποιούνται κοντά στην παράκτια ακτογραμμή

Πρέπει να χτυπήσουμε το κακό στην ρίζα και όχι να κρυβόμαστε και να προσευχόμαστε αν θέλουμε να παραμείνει πηγή ζωής ο Μαλιακός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: