4 Μαΐ 2010

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ στις 8 Μαίου: «Η Ρύπανση του Μαλιακού Κόλπου»

09:00 – 09:30: Προσέλευση – Εγγραφές

Προεδρείο: Στ. Ζαχαρόπουλος –Ηρακλής Δρούλιας – Χρ. Θεοχάρη - Μ.Παπαδοπούλου – Σπ. Βούλγαρης

09:30 – 10:15: Χαιρετισμοί – Προσφωνήσεις

10:15 – 10:45: Εισήγηση Ομάδας Εργασίας του Τ.Ε.Ε. για τη ρύπανση του Μαλιακού

10:45 – 11:15: Διάλειμμα – Καφές

Προεδρείο: Ηλίας Παπαδήμας – Γ.Παναγόπουλος – Η. Διαβάτης – Ε. Παρμενόπουλος – Μ. Πλαλή

11:15 – 11:30 «Το οικοσύστημα Σπερχειού – Μαλιακού και Τοπική Αυτοδιοίκηση» Γεώργιος Κοτρωνιάς, Δήμαρχος Λαμιέων, Πρόεδρος ΤΕΔΚ Νομού Φθιώτιδας και Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΚΕ.

11:30 – 11:45: «Επιθεωρήσεις ΕΥΕΠ στην ευρύτερη περιοχή του Μαλιακού Κόλπου» Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος

11:45 – 12:00: «Η εμφάνιση του ιχθυοτοξικού ραφιδοφύκους **/Chattonella-/**like//**sp και οι επιπτώσεις του στους ιχθυοπληθυσμούς του Μαλιακού Κόλπου, την άνοιξη 2009. Μύθοι και αλήθειες» Ερευνητική Ομάδα ΕΛΚΕΘΕ

12:00 – 12:15: «Τα προβλήματα και οι προοπτικές του Μαλιακού Κόλπου»
Ρίζος Δημήτριος, Προϊστάμενος Δ/νσης Αλιείας της Ν.Α. Φθιώτιδας

12:15 – 12:45: Ερωτήσεις - Συζήτηση

12:45 – 13:15: Διάλειμμα – Καφές

Προεδρείο: Στ. Ζαχαρόπουλος – Δ.Χατζηδάκης – Β. Τσουκαλά – Α. Λυκόπουλος – Β.Θραψίμης

13:15 – 13:30: «Ποιοτική και ποσοτική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού λεκανών απορροής Σπερχειού Ποταμού – Περιβαλλοντικά προβλήματα στην ευρύτερη ενότητα του Μαλιακού» Ομάδα Εργασίας, του Τ.Ε.Ε. / Τμήμα Ανατολικής Στερεάς.

13:30 – 13:45: «Μαλιακός Κόλπος – Σπερχειός Ποταμός, ένα ευαίσθητο οικοσύστημα» Τερζής Αντώνιος, Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Φθιώτιδας

13:45 – 14:00: «Δραστηριότητες στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Σπερχειού και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο οικοσύστημα του Μαλιακού»
Ευγενία Οικονόμου (Π/Μ) – Κυριακή Μιχελάκου (Χ/Μ), από την Υπηρεσία Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

14:00 – 14:15: «Μαλιακός: Ένας χρόνος μετά την κρίση»
Σταμέλλος Στέφανος, Μέλος Γραμματείας της Κίνησης Πολιτών «Μαλιακός SOS»

14:15 – 15:00: Παρεμβάσεις – Συζήτηση – Κλείσιμο

Οργανωτική Επιτροπή Ηρ. Δρούλιας, Γ.Γ. ΔΕ/ΤΕΕ
Θ. Δραγκιώτης, Μέλος ΔΕ/ΤΕΕ
Στ. Ζαχαρόπουλος Πρόεδρος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ
Ηλίας Παπαδήμας Γραμματέας Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ
Γ. Δενδρής Μέλος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ
Σπ. Βούλγαρης Μέλος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ
Α. Λυκόπουλος Μέλος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ
Ε. Παρμενόπουλος Μέλος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ
Χρ. Θεοχάρη, Επιμελήτρια ΜΕΠΑΑ*
Δ. Χατζηδάκης, Μέλος ΜΕΠΑΑ
Ηλ. Διαβάτης, Μέλος ΜΕΠΑΑ & Μέλος ΟΕ
Γ. Παναγόπουλος, Μέλος ΜΕΠΑΑ & Μέλος ΟΕ
Μ. Παπαδοπούλου, Μέλος ΜΕΠΑΑ & Μέλος ΟΕ
Β. Τσουκαλά, Μέλος ΜΕΠΑΑ & Μέλος ΟΕ
Β. Θραψίμης, Μέλος ΟΕ
Μ. Πλαλή, Μέλος ΟΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: