20 Μαΐ 2010

Έλεγχοι ΕΥΕΠ στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου (από την εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος στην Ημερίδα του ΤΕΕ, κ Μέρκου)

• Μετά τον μαζικό θάνατο ψαριών στην παράκτια περιοχή του Ν. Φθιώτιδας, κλιμάκια Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ μετέβησαν άμεσα από 06.04.09 έως 10.04.09 και από 26.04.09 έως 30.04.09 στην εν λόγω περιοχή και διενήργησαν ελέγχους.
• Το Δεκέμβριο του 2009 κλιμάκια τηε ΕΥΕΠ διενήργησαν επιπλέον ελέγχους και επανελέγχους.
• Συνολικά έχουν ελεγχθεί 12 δραστηριότητες.
• Η επιλογή των δραστηριοτήτων που ελέγχθησαν έγινε βάσει μιας σειράς κριτηρίων όπως, του όγκου και της σύστασης των υγρών τους αποβλήτων, της θέσης τους, της επιρροής τους ως προς τη φόρτιση του Μαλιακού κόλπου κλπ.

Βιομηχανίες

• ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε (Βιομηχανία γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων)

• VIVARTIA A.B.E.E (ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, παραγωγή τυποποιημένων τροφίμων)

• FORBO – Ελληνική Βιομηχανία Κόλλας Α.Β.Ε.Ε. (παραγωγή κόλλας)

• MACOLIVE A.E.(επεξεργασία, τυποποίηση-συσκευασία βρώσιμων ελιών)

• NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.(κατασκευή καλωδίων)

Λοιπές δραστηριότητες:

• Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Λαμιέων

• Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας

• ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

• Κτηνοτροφική μονάδα στις Λιβανάτες

• Χ.Α.Δ.Α. Καμμένων Βούρλων

• Χ.Α.Δ.Α. Μακρακώμης

• Χ.Α.Δ.Α. Σπερχειάδας

Αποτελέσματα ελέγχων

• Η διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο της ΕΥΕΠ έχει ολοκληρωθεί για την πλειονότητα των περιπτώσεων.
• Εκκρεμούν οι εξής υποθέσεις: εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ. Λαμιέων (έχει πραγματοποιηθεί και επανέλεγχος), εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ΒΙΠΕ Λαμίας, ΔΙΑΣ ιχθυοκαλλιέργειες, NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

• Σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί περιβαλλοντικές παραβάσεις οι φάκελοι των αντίστοιχων υποθέσεων έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
• Επιπλέον η ΕΥΕΠ έχει εισηγηθεί αρμοδίως την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους περί τα 150.000 Ευρώ προς τις αρμόδιες Αρχές.

• Για όλες τις περιπτώσεις, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο της ΕΥΕΠ, έχουν εντοπιστεί περιβαλλοντικές παραβάσεις.
• Περιβαλλοντικές παραβάσεις αναφορικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (μη ορθή διαχείριση, αδειοδότηση, παρακολούθηση κλπ.).
• Περιβαλλοντικές παραβάσεις αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (μη ορθή διαχείριση, αδειοδότηση, μητρώα κλπ.).

ΧΑΔΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
(Ανεξέλεγκτη απόρριψη, διάθεση στερεών αποβλήτων)
-Δίπλα ακριβώς σε κοίτη Σπερχειού (κίνδυνος να παρασυρθούν τα απορρίμματα)
- Μη επικάλυψη απορριμμάτων, έντονη δυσοσμία
- Όχι περιφραγμένος, Φυλασσόμενος
Εισηγηθέν πρόστιμο: 22.000 ευρώ
Επιβληθέν πρόστιμο: 2.000 ευρώ (Νομάρχης Φθιώτιδας)

ΧΑΔΑ Μακρακώμη

-Παράνομη λειτουργία (Ανεξέλεγκτη απόρριψη, διάθεση στερεών αποβλήτων)
Εισηγηθέν πρόστιμο: 5.400 ευρώ
Επιβληθέν πρόστιμο: 2.000 ευρώ (Νομάρχης Φθιώτιδας)

ΧΑΔΑ Καμένων Βούρλων
- Παράνομη λειτουργία (Ανεξέλεγκτη απόρριψη, Διάθεση Στερεών Αποβλήτων
Εισηγηθέν πρόστιμο: 2.000 ευρώ
Επιβληθέν πρόστιμο: 1.000 ευρώ (Νομάρχης Φθιώτιδας)

• ΧΑΔΑ Σπερχειάδας σε απαράδεκτη κατάσταση, ΧΑΔΑ Μακρακώμης μέτρια κατάσταση, ΧΑΔΑ Kαμμένων Βούρλών ανεκτή κατάσταση.
• 2 από τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων που ελέγχθησαν (Μακρακώμης και Σπερχειάδας) βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την
κοίτη του Σπερχειού ποταμού σε ζώνη ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000.
• ΧΑΔΑ Σπερχειάδας: ακριβώς δίπλα από την κοίτη του ποταμού.

MACOLIVE
-Μη ορθή διαχείριση υγρών αποβλήτων, δημιουργία κινδύνων ρύπανσης – υποβάθμισης περιβάλλοντος
- Μη ορθή διαχείριση στερεών αποβλήτων
-Μη συμμετοχή σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
Εισηγηθέν πρόστιμο: 59.500 ευρώ
Επιβληθέν πρόστιμο: - (Νομάρχης Φθιώτιδας)

VIVARTIA

-Μη ύπαρξη προβλεπομένου συστήματος προεπεξεργασίας υγρών αποβλήτων
-Μη πραγματοποίηση προβλεπόμενων εργαστηριακών αναλύσεων ποιότητας υγρών αποβλήτων
-Μη ύπαρξη προβλεπόμενου μετρητή παροχής υγρών αποβλήτων
-Μη αδειοδοτημένη διαχείρηση στερεών αποβλήτων
-Μη τήρηση προβλεπομένων παρακολούθησης ποιότητας αερίων αποβλήτων ατμολεβήτων
Εισηγηθέν πρόστιμο: 39.000 ευρώ
Επιβληθέν πρόστιμο: 5.000 ευρώ (Νομάρχης Φθιώτιδας)

HELLAFARM

- Μη προβλεπόμενη διάθεση υγρών αποβλήτων
- Μη προβλεπόμενη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων
Εισηγηθέν πρόστιμο: 8.000 ευρώ
Επιβληθέν πρόστιμο: 8.000 ευρώ (Νομάρχης Φθιώτιδας)

FORBO ABEE

Μη ορθή διαχείριση υγρών αποβλήτων
Εισηγηθέν πρόστιμο: 8.000 ευρώ
Επιβληθέν πρόστιμο: - (Νομάρχης Φθιώτιδας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: